Profile Ostrzy


Wyroby z drutu ostrzowego mogą posiadać różnego typu profile i rozmiary wycinanych ostrzy.

Do najbardziej typowych należą ostrza:

Medium

Typowy profil do wielu zastosowań Polecany szczególnie w przypadku wykorzystania drutu ostrzowego jako udoskonalonego zamiennika zwykłego drutu kolczastego, rozciąganego w odcinkach prostych

budowa drutu ostrzowego

Ultra

Konstrukcja ulepszona przez dodanie kołnierza usztywniającego na całej długości. Zasieki wykonane z profilu „Ultra” są bardziej stabilne i trudniejsze do przecięcia. Polecane są zwłaszcza do montażu na zwieńczeniach ogrodzeń.

budowa drutu ostrzowego

Short

Ostrza typu "SHORT" stosowane są dla budowy zapór przenośnych, oraz w przypadku konieczności zastosowania wyrobów mniej niebezpiecznych dla osób postronnych i lub zwierząt

budowa drutu ostrzowego

Long

Profil "LONG" jest bardziej agresywny i stanowi większą trudność do pokonania dla intruza. Jednakże z uwagi na potencjalne zagrożenie dla osób postronnych, zwierząt (szczególnie ptaków) jego zastosowanie ogranicza się do obiektów specjalnych wymagających podwyższonego poziomu ochrony.

budowa drutu ostrzowego