Wytyczne do SIWZ


Zapewnienie odpowiednich parametrów i jakości zamawianych wyrobów można osiągnąć na dwa sposoby:

 1. Przez wyspecyfikowanie konkretnych wyrobów i powołanie się na specyfikację techniczną jako dokument referencyjny z zastrzeżeniem że można dostarczyć wyroby zamienne pod warunkiem że spełnią one wymagania techniczne opisane w specyfikacji
 2. Przez każdorazowe, szczegółowe opisanie wyrobów i wszystkich ważnych parametrów.

W drugim przypadku specyfikacja powinna określać i precyzować:

 1. typ i konstrukcję wyrobu
 2. Typnależy określić:
  drut ostrzowy luzem: profil ostrzy, zamawiana długość
  zasieki Concertina: ilość złączek przypadających na każdy krąg, ilość kręgów w jednym zasieku, profil ostrzy, średnicę nominalną
  zasieki spiralne (nie spinane złączkami): profil ostrzy, ilość kręgów w jednym zasieku, średnicę nominalną
  zasieki płaskie: wysokość i długość po rozwinięciu, profil ostrza
  siatka ostrzowa zgrzewana: rozmiary arkusza, kształt i rozmiary oczka, profil ostrzy
 3. parametry blachy i drutu wykorzystanych do produkcji
  • grubość blachy
  • średnica, sprężystość i twardość drutu
  • zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk ogniowy lub stal nierdzewna)
  • konstrukcję złączek
 4. wymagania gwarancyjne

Nasze Specyfikacje Techniczne:


Tricki i sposoby stosowane przez nierzetelnych dostawców, w przypadku luk lub niedoprecyzowania wymagań przez zamawiającego:

 1. Zamiana zasieków Concertina (spinanych złączkami) na spiralne ( nie spinane złączkami) Dostawcy wykorzystują fakt, że nazwa Concertina jest nazwą zwyczajową i nie jest zastrzeżona formalnie do konkretnych wyrobów. W związku z tym jeżeli zamówienie nie precyzuje dokładnie jaki wyrób ma zostać dostarczony, sprzedawca może nazwać „Concertina” dowolny typ zasieku. W naszej praktyce zetknęliśmy się nawet z przypadkiem, że zostały dostarczone zasieki wykonane ze zwykłego drutu kolczastego.
 2. Dostarczenie wyrobów krótszych. Np. zasiek składa się z 33 kręgów zamiast z 55
 3. Dostarczenie wyrobów wykonanych z gorszych materiałów:
  • cieńszego i słabszego drutu (np. nominalna grubość 2,20mm zamiast 2,45mm)
  • cieńszej i słabszej blachy ( np. 0,40mm zamiast 0,45mm)
  • gorszego i niewłaściwego zabezpieczenia antykorozyjnego (np. ocynk galwaniczny zamiast ogniowego, lub ocynk za cienki niepełnowartościowy)